BATIKENT KONUT ÜRETİM YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

img

Mustafa Kemal ATATÜRK

"Kanaatim odur ki, muhakkak surette birleşmede kuvvet vardır. Kooperatif yapmak , maddi ve manevi kuvvetleri, zeka ve maharetleri birleştirmektir. Yoksa bir zayıf ile bir kuvvetlinin birleşmesinden bahsetmiyorum. Birleşmenin böylesi zayıf olanın kuvvetliye esir olması demektir. Ege iktisat mıntıkasındaki bütün insanların hasılalarını ve gayretlerini birleştirmesi muhakkak feyizli neticeler verecektir. Türkiye ' nin say, hayat  ve mevcudiyetini mütalaa edince birleşmeden mütevellit fayda ve menfaatlerin çok büyük olacağı kanaatına varacağınızdan şüphe etmiyorum.Müstahsillerin birleşmesinden şahsi menfaatlerının haleldar olacağını düşünenler tabii şikayet edeceklerdir."
 
Mustafa Kemal ATATÜRK
İzmir , 1 Şubat 1931

img

Batıkent Konut Üretim Yapı KooperatifleriBirliği

Ankara'nın başkent olmasından sonra uygulanan ilk proje 1928 yılında 4.5 milyon m2'lik bir alanda hazırlanan Yenişehir Projesi'dir. Yenişehir Projesi'nde, Ankara çanağı içinde yaşayacak nüfus en fazla 700.000 kişi olarak saptanmıştır.
 
İkinci proje olarak, 1934yılında oluşturulan Türkiye'nin ilk konut kooperatifi ve ilk toplu konut girişimi olan Bahçeli Evler Konut Kooperatifi ’ ni ve bu girişimi başlatan Nusret N. Uzgören ‘ i de anımsamak gerekmektedir. 321.650 m2'lik bir alanda uygulanan projenin imar planı ve mimari projeleri de Jansen tarafından yapılmıştır.
 
Üçüncü proje ise 1948 yılında yaklaşık 1.0 milyon m2'lik bir alan için hazırlanan Yenimahalle projesidir.

Projelerimiz

img

Balıkuyumcu Kent-Koop Evleri

Balıkuyumcu Yeniyerleşim Alanı, Ankara Eskişehir karayolunun 32. kilometresinde Balıkuyumcu Köy yerleşimine 3 km, karayoluna 4.5 km uzaklıkta ve Kent-Koop mülkiyetindeki yaklaşık 845.000m²’lik bir alanda projelendirilmiştir. .

img

Bağlum Kent-Koop Evleri

Ankara'nın yakın çevresinde uydukent ölçeğinde toplu konut alanı bulmanın giderek zorlaşması, gecekondulaşma ve çarpık kentleşme hızla devam etmesi nedenleriyle; Bağlum Belediyesi sınırları içerisinde planlanmış veya planlanacak alanlarda toplu konut alanlarının

img

Dikilitaş Çiftlik Evleri

2003 yılında Dikilitaş imar planı çalışmaları başlatılmış olup o gün için onay makamı olan Ankara Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün onayına sunulmuştur. Onay aşamasında olan plan 23.07.2004 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren

img

Çağa Kent-Koop Ilıca Evleri

Ayaş Peypazarı karayolu üzerinde Ankara’ya 80 Km mesafede 20.000 m2’lik bir alan üzerinde Ayaş’ın özgün mimarisine uygun termal su kullanımlı kaplıca evleri yapmayı öngörmüştük. Proje alanımızda bulunan 36 parselin 29’ unda proje yaptırılmış olup, ayrıca proje merkezinde bir sağlık merkezi yer almaktadır.

img

Batıkent

Ankara-İstanbul karayolunun kuzeyinde kent merkezinden 13 km uzaklıkta ve 1034 hektarlık bir alanda yer alan Batıkent Projesi, Türkiye'de ve dünyada kendi türünün, yani yalnızca kooperatifler eliyle gerçekleştirilen en büyük toplu konut alanı ya da deyim yerindeyse ilk kenti olarak en büyük örneğidir.

img

Çamlıdere Yayla Evleri

Kent-Koop öncülünde son yıllarda yaygınlaşan ve talep gören Dağ-Yayla Evi kullanımına örnek oluşturmak amacıyla Ankara’ya yakın ormanlık olan Çamlıdere yaylası sınırları içerisinde; S.S.Çamlıdere Yayla Evleri Konut Yapı Kooperatifi tarafından 34 adet yığma taş konut projesi tamamlanmıştır.