BATIKENT KONUT ÜRETİM YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

2. Türkiye Kooperatifler Fuarı Düzenlendi.Fuarın açılışında Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi ile Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Başkanı Muammer Niksarlı ve Kooperatifler Avrupa Başkan Yardımcısı Vania Boyuklieva birer konuşma yaptılar.

Yabancı ülkelerden gelen panelistler yanı sıra TÜRKİYE KOOP’un daveti ile Fuara katılan ve stand açan Rusya Federasyonu Tüketim Kooperatifleri Birliği CENTROSOYUZ ve Çin Tedarik ve Pazarlama Kooperatifleri Ulusal Federasyonu CHINA CO-OP ile Bakanlığın daveti ile katılan Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası, Kıbrıs Kadın El Sanatları Kooperatifi ve Alman Kooperatifler Birliği DGRV temsilcileri Türk kooperatifleri ile işbirliği konularını görüşme olanağı buldular.

7-10 Aralık 2017 tarihleri arasında Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi CONGRESIUM’da 2. Türkiye Kooperatifler Fuarı düzenlendi. Türkiye'deki kooperatifçiliği geliştirmek, uluslararası alanda benzer kuruluşların birbiriyle iletişim kurmalarını sağlamak ve kooperatif ürünlerini tanıtmak için düzenlenen Fuara, yaklaşık 40 ilden, tarımdan gıdaya, kredi ve kefaletten ecza ve konuta kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren 100'den fazla kooperatif ve TÜRK-KENT ile KENT-KOOP’da içinde oldukları  birlikler katıldı. 
 
Fuarda ayrıca, TÜRKİYE KOOP ile birlikte Uluslararası Kooperatifler Birliği ICA, Çin Tedarik ve Pazarlama Kooperatifleri Ulusal Federasyonu CHINA CO-OP, Rusya Federasyonu Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği CENTROSOYUZ, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası, Kıbrıs Kadın El Sanatları Kooperatifi ve Alman Kooperatifler ve Raiffeisen Birliği DGRV de stand açtılar.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkçi: “Kooperatifler yerel kalkınmanın anahtarı”
 
Fuarın açış konuşmasını yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,  kooperatifçiliğin merkezinde "insan" ve "topluma hizmet" anlayışı olduğuna işaret ederek, Türkiye kooperatifçiliğini güvenilir, verimli, etkin ve sürdürülebilir ekonomik girişimler yapısına ulaştırmak için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Bakanlık olarak, tarım satış, kredi ve kefalet, motorlu taşıyıcılar, tüketim, küçük sanat, üretim ve pazarlama kooperatifleri başta olmak üzere 38 türde yaklaşık 7 milyon ortağı olan 56 bin kooperatife doğrudan ve dolaylı hizmet sunduklarını anlatan Tüfenkci, "Ülkemizde bu kooperatiflerin 3 bakanlık çatısı altında örgütlendiğini görüyoruz. Kooperatiflerin aynı bakanlık çatısı altında toplanması gerekiyor. Kooperatifleri daha hızlı ve verimli hale getirebilmek, yeknesaklığı sağlayabilmek ve yönetim bütünlüğünü oluşturabilmek adına Türkiye bunu başarabilmelidir." diye konuştu. 

"Kooperatifler aynı zamanda küçük işletmeleri büyük işletmelere dönüştürerek bulundukları bölgenin sanayisinde söz sahibi olabilmektedir. Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında Konya Şeker, Kayseri Şeker, Trakyabirlik, Marmarabirlik, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin iştiraki Gübretaş gibi pek çok kooperatifle iştirakleri yer alıyor. 
 
Bakan Tüfenkci, tarım satış kooperatiflerinin ise ürün ticareti ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesine öncülük ettiğine dikkati çekerek, "Ülkemizde 306 tarım satış kooperatifi, 324 bin üreticiye hizmet götürmekte ve yaklaşık 6 bin kişiye de istihdam sağlamaktadır. 
 
Tüfenkci, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan son değişikliklerle kooperatiflere iktisadi işletme kurulması şartıyla muafiyetleri bozulmadan ortak dışı işlem yapabilme imkanı getirildiğini hatırlatarak, yanlış uygulamalara sebep olan demirbaşların satımının ortak dışı işlem sayılmayacağına, kooperatiflerin elde ettikleri kazancın ve bunun ortaklara dağıtılmasının muafiyeti kaldırmayacağına ilişkin de düzenlemeler yapıldığını belirtti. 

Ortak dışı işlem yapma düşüncesinde olan ve katıldıkları diğer kurumlardan elde ettikleri kazancı ortaklarına dağıtmak isteyen kooperatiflerin de muafiyetleri korunarak ticari hayatta önlerinin açılmasını sağladıklarını dile getiren Tüfenkci, kooperatiflerin ilgili kurumdan izin almak kaydıyla tütün işleme tesisi kurabilmelerine ve ticaretini yapabilmelerine de imkan tanıdıklarını kaydetti.
 
TÜRKİYE KOOP Başkanı Niksarlı: “Kooperatifçilik, ekonomiyi sosyalleştirecek bir modeldir”
 
Fuarın düzenlenmesinde ev sahibi partnerlerden biri olan TÜRKİYE KOOP’un Genel Başkanı Muammer Niksarlı, Fuarın açılışında yaptığı konuşmada “öncelikle ülkemizde gündemimizi oluşturan kooperatifler yasa çalışması ile ilgili düşünce ve önerilerimi sunmak istiyorum” diye söze başlayan Niksarlı, yapılacak çalışmaları şöyle anlattı:
 
Dikey örgütleme dışında kalmayan Çok amaçlı ve çok ortaklı kooperatiflerin oluşmasını sağlayarak bunların ekonomideki etkinliğini artırmalıyız. Kooperatif türleri de dikkate alınarak yapılandırılmış ve mesleki denetimi de kapsayan yeni bir denetim yapılanmasına gitmeliyiz.
 
Devletin Kooperatiflere yapacağı finansman desteklerini tek kanaldan yapacağı ve denetleyeceği bir KREDİ GARANTİ FONU oluşturulmalıdır. Nihai hedef kooperatifler bankası kurulması olmalıdır.
 
Kooperatifçilik eğitimi ve araştırmaları kurumsallaştırılmalıdır.
 
Üretici ve tüketiciler arasındaki aracıları ortadan kaldırarak hem üreticileri hem de tüketicileri mutlu edecek fiyatların oluşturulması için kooperatifler arası ticaretin teşvik edilmesi gerekmektedir.
 
Bu saydıklarım Ülkemizde Kooperatifçiliğimizin sorunlarına önemli ölçüde çözecek bir reçetedir. Bu reçeteye göre tedaviye başlanacağı umudunu taşıyoruz. 2018 yılının böyle bir yıl olmasını diliyoruz.
 
Ekonominin işleyişinde (Kar) her değerin önüne geçiyor. İnsanlara salt müşteri gözüyle bakılıyor. Bu durumdan kurtulmak için ekonomiyi sosyalleştirmek gerekmektedir. Ekonomiyi sosyalleştirecek önemli yollardan bir tanesi KOOPERATİF değerlerini öne çıkarmaktır. Zira, ekonomiyi sosyalleştirecek önemli bir model Kooperatiflerdir. Artık Dünyanın birçok ülkesinde sosyal ekonomi yasları uygulanmaya başlanmıştır
 
Ülkeleri yönetenler Kooperatif anlayışı özümseyerek Dünya barışına daha çok katkıda bulunurlar.
 
Üretime dayalı ekonominin geliştirilmesi, kayıt dışı ekonominin önlenmesi, istihdamın arttırılması, gelir dağılımının iyileştirilmesi bakımından KOOPERATİFLER VAZGEÇİLMEZ ÖRGÜTLERDİR.
 
Üyesi olduğumuz Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin dünyada 250 milyon kişiye istihdam sağladığı, 1 milyarın üzerinde kooperatif ortağını örgütlemiş olduğu ve 2.4 trilyon dolar ciroya ulaşabildiği dikkate alındığında kooperatiflerin dünya geleceğindeki önemi daha anlaşılır olmaktadır.
 
Ülkemizde ve uluslararası düzeyde kooperatiflerin yaşadığı sorunlardan birisi de kooperatifler arası ticari ilişkilerin geliştirilememesi sorunudur. Bu bakımdan bugünkü fuarımız ve diğer ülkelerde açılacak olan benzer fuarlar bu problemin giderilmesinde önemli bir görev yapacaklarına inanıyorum.
 
Kooperatif ilkelerine ve kooperatif değerlerine sahip çıkarak gelecekte kooperatiflerin daha iyi bir dünya kuracaklarına inanıyoruz. Böylelikle kooperatifler, Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasına da katkıda bulunacaklardır.
 
Bu fuarın düzenlenmesinde büyük sorumluluk üstlenen Kooperatifçilik Genel Müdürümüze ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim.”
 
OR-KOOP Genel Başkanı Yüksel’e üstün hizmet ödülü
 
Fuarın açılışında kooperatifçilikle ilgili çeşitli dallarda ödüller verildi. Kooperatifçilik alanında üstün hizmet ödülü OR-KOOP Genel Başkanı ve TÜRKİYE KOOP Genel Başkan Yardımcısı Cafer Yüksel’e verildi.
 
Kooperatif sorunları ile ilgili paneller
 
Fuar sırasında düzenlenen panellerde kooperatifçilik sorunları tartışıldı. Bu panellerin konuları şöyle belirlenmişti:
 
1.      Kooperatif ürünlerinin pazarlanması stratejileri ve dünya örnekleri
2.      Kooperatif mevzuatı
3.      Yenilenebilir enerji kooperatifleri
4.      Kooperatiflerin finansmanı
5.      Fırsat eşitliği yaratılmasında kadın kooperatifleri
6.      Sosyal kooperatifçilik.
detay_haber