BATIKENT KONUT ÜRETİM YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

Batıkent

Ankara-İstanbul karayolunun kuzeyinde kent merkezinden 13 km uzaklıkta ve 1034 hektarlık bir alanda yer alan Batıkent Projesi, Türkiye'de ve dünyada kendi türünün, yani yalnızca kooperatifler eliyle gerçekleştirilen en büyük toplu konut alanı ya da deyim yerindeyse ilk kenti olarak en büyük örneğidir. Toplu Konut Yasası ve Toplu Konut İdaresi bu projenin sonucunda doğmuştur.
 
Batıkent 3 ayrı projenin farklı zamanlarda gerçekleşmesi ve bu projelerin birbirinin içinde yer alması nedeniyle bir bütün olarak algılanmaktadır. Bunlardan;
a)           Mesa Batı Sitesi 2328 konuttan oluşup konutların %100'ü tamamlanmış ve nüfus 9000 kişiyi aşmıştır,
b)1034 hektar alan üzerinde yer alan Batıkent Projesi'nde ise 49875 konut tamamlanmış, nüfus yaklaşık 200.000 kişiyi aşmıştır,
c) 43.6 hektar alan üzerinde planlanan Yenibatı'da 1148 konutun tümü tamamlanmış ve nüfus yaklaşık 4400 kişiyi aşmıştır.
 
Batıkent genelinde 53.351 konut tamamlanmış olup nüfus 213.000 kişiyi aşmıştır.
Batıkent alanında konut kooperatifleri dışında 18 adet toplu işyeri kooperatifine de arsa tahsis edilmiş ve bu kooperatifler eliyle hepsi tamamlanan 617 adet işyeri Batıkentlilerin hizmetine sunulmuştur.
 
Batıkentte bulunan ve Birliğimize ortaklığı devam eden kooperatiflerden 1 tanesi işletme kooperatifi, 1 tanesi eğitim kooperatifi, 1 tanesi ise tasfiye halindededir. Kooperatiflerin toplam konut sayısı 401’dir.
 
Kent merkezi; Ostim ve İvedik sanayi bölgelerini de dikkate alarak Üniversite-sanayi işbirliğini ön planda tutan bir üniversite kampüs alanına dönüştürülmelidir. Böylelikle Batıkent önemli bir üniversite kenti olacaktır.
Batıkent’te mahalle merkezleri mevcut planda öngörüldüğü şekilde gelişmediğinden mahalle merkezlerinde yer alan kreş ve kültür ve eğlence yapıları gerçekleşmemiştir.

Son 10 yılda  hızla değişen ticaret anlayışının hipermarketlere, (AVM) kaymış olması nedeniyle mahalle çarşıları işlemez hale gelmiş ve çarşı esnafı mağdur olmuştur. Bu amaçla mahalle merkezlerinde yeni imar değişikliğine gidilerek mahalle merkezleri canlandırılmalı ve çekici hale getirilmelidir.

Batıkentte konutların büro tipi  işyerlerine dönüştüğünü düşünülerek mahalle merkezleri büro tipi işyerlerinin, günlük ticaretin, çok amaçlı salonların (Düğün,nişan ve her türlü toplantı) kreşlerin, gençlik ve toplum merkezlerinin yeni konutların ve stüdyo tipi konutların yer alacağı  yeni bir yapıya dönüştürülmelidir.

Batıkent 300 bini aşan nüfusu ve buna uygun donatı  alanları ile belediye olması için hiçbir eksiğinin bulunmadığı bu nedenle Batıkentin bir an önce belediyeye dönüşmesi Batıkentin gelişiminin önünü açacaktır.

Batıkent imar planının öngördüğü bisiklet’e tahsisli ulaşım yolları gerçekleştirilmelidir.

  
BATIKENT PROJESİ ARAZİ KULLANIM TABLOSU
 
İŞLEV
 
ALAN(HA) %
Konut Alanları  497.00  48.0
Ticaret (Ana Merkez Dışında) 17.60 1.7
Sağlık 11.71 1.2
Eğitim 50.35 4.9
Kültür-Eğlence 6.52 0.6
Resmi Kurumlar ve Belediye Hizmet Alanları 41.27 4.0
Yeşil Alanlar 141.00 13.6
Spor ve Spor Alanları 34.00 3.3
Trafik Yolları 149.75 14.5
Yaya Yolları 70.60 6.8
Raylı Toplu Taşım ve Terminal 14.20 1.4

TOPLAM
1.034,00 100.0

detay_proje