BATIKENT KONUT ÜRETİM YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

Başkanın Mesajı

Anasayfa | Kurumsal | Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Kent-Koop, "Batıkent Projesi" ile elde ettiği 21 yıllık deneyim sayesinde , Konut Kooperatifçiliğinden kent kooperatifçiliğine geçişi içeren yeni bir model ortaya koymuştur.
 
Bu model, konut sahibi olmak isteyenlerin ihtiyaçlarını devletin karşılamasını beklemeleri yerine, sivil toplum örgütlerinde bir araya gelerek, yerel ve merkezi yönetim arasında işbirliği kurulması ilkesine dayanmaktadır. Kent-Koop bu ilkeyi yaşama geçirerek kendi modelini oluşturmuştur. Konut sorunu çözümünün, salt konut üretmekte değil,  kentsel yaşamın tüm olanaklarını içeren bir dizi hizmetler bütününde olduğu bilinciyle çalışan Kent-Koop kooperatifçiliğin, ancak demokratik katılım yoluyla gerçeklik kazanacağı, Batıkent Projesi ile kanıtlanmıştır.
 
1974 yılında dönemin Ankara Belediye Başkanı Vedat Dalokay tarafından başlatılan Batıkent Projesi, 17 Ekim 1979 ' da       Kent-Koop'un kurulması ile uygulamaya konulmuştur.        Kent-Koop'un ilk Genel Başkanı Ali Dinçer, Mayıs 1981 tarihine kadar bu görevini sürdürmüş, bu tarihten 1991'e kadar kesintisiz 10 yıl Genel Başkanlık yapan Murat Karayalçın'da Batıkent Projesi'nin yaşama geçmesini sağlamıştır.
 
Batıkent Projesi uygulamaya konulması ile birlikte, konut sorununun bu yönde çözülmesi çalışmaları yoğunluk kazanmıştır. Kent-Koop'un başlattığı " Kent Kooperatifçiliği" modeli, yine Kent-Koop'un önderliğinde 1984 yılında İzmir Egekent Projesi ile ilk kez Ankara dışına çıkmıştır. Bugün bu yeni model çerçevesinde 37 projede örgütlenmiş 600'e yakın kooperatif, toplam 300 milyon m2'lik proje alanında konut sorununa çözüm üreten sivil toplum örgütleri olarak yerlerini almışlardır.
 
Batıkent Projesi'nin, alternatif çözüm modeli olarak başarı kazanmasındaki en büyük etken, yapının omurgasını oluşturan, "sivil ve demokratik katılım"dır.
 
Bugün Kent-Koop'un başlaattığı süreç sayesinde, sivil toplum örgütleri çatısı altında toplanan yüzbinlerce bireyin varlığı, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından, Batıkent Projesi ile üretilen modelin önemini ortaya koymuştur.
 
Kuruluşundan bu yana Kent-Koop ‘ a emeği geçen yöneticilerimize, çalışanlarımızı temsilen ilk Genel Müdürümüz merhum Gürmen Kökten ’ e ve Genel Koordinatörlerimiz Sayın Ergun Unaran ile Sayın Erol Tuncer ‘ e şükranlarımı sunuyorum.
 
Muammer Niksarlı
Genel Başkan
 
 


kurumsal