Kent-Koop
Batıkent Konut Üretim Yapı Kooperatifleri Birliği

.
 
 
 
PLANLAMA VE ARAZİ KULLANIMI
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

 
 
 

1996 yılında bu alana ait Kentsel Tasarım Projesi ile 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı yapılmış ve Bağlum Belediye Encümeninin 27.03.1996 tarihli kararı ile onaylanmıştır. Planlama alanı toplamı yaklaşık 540.000 m²’dir.
.
27.03.1996 tarihinde onaylanan revizyon imar planına göre imar uygulaması başlatılmış, Bağlum Belediye Encümeninin 06.11.1996 tarihli ve kararı ile parselasyon planı onaylanmıştır. Onaylı uygulama imar planlarına göre tapu tescil işlemleri yapılarak Birliğimize tahsis edilen alanların tapuları alınmıştır.
.
BAĞLUM ARAZİ KULLANIM KARARLARI TABLOSU

İŞLEV                                         ALAN (HA)        %       
Konut Alanları                                26.70             49.60
Ticaret                                            0.96              1.80
Sağlık                                             0.88              1.60
Eğitim                                            2.37               4.40
Kültür Eğlence                                 0.26               0.50
İdari Tesis Alanları                           1.93               3.60
Açık ve Yeşil Alanlar                         6.26              11.70
Yaya ve Trafik Yolları                      14.42              26.80 
TOPLAM                                       53.78            100.00

 
 
 
 


.

.

.