BATIKENT KONUT ÜRETİM YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

Ruhsattan İskana Kooperatiflerde Yapı Denetim Sorunları Panel’ i Yenimahalle Belediye Başkanlığı Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda 21.03.2010 tarihinde düzenlendi.BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI, 
YENİMAHALLE BELEDİYESİ, MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ, KENT-KOOP, 
YAPI DENETİM KURULUŞLARI BİRLİĞİ  İŞBİRLİĞİYLE  DÜZENLENEN PANEL Yenimahalle Belediye Başkanlığı Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda 21 Mart 2010 tarihinde  yapıldı.
 
Kent Koop’un  öncülüğünde ve Yenimahalle Belediyesinin ev sahipliğinde  Ruhsattan İskana Kooperatiflerde Yapı Denetim Sorunları Panel’ine 
Kent Koop Genel Başkanı Muammer Niksarlı, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Av. Uğur Uzer, Birleşik İnşaat Müteahhitleri Federasyonu Genel Başkanı İnş. Müh. Nazmi Şahin, Mimarlar Odası Ankara Şub. Temsilcisi Mimar Vedat Ağca konuşmacı olarak katıldı.  
 
Açılış konuşmasını yapan Kent-Koop Genel Başkanı Muammer Niksarlı “Ben Türkiye’deki tüm Kooperatiflerin de başkanıyım. Hangi toplantıya katılırsam katılayım, hangi komisyon toplantısına gidersem gideyim kooperatifçilikle ilgili olumsuz söyleme başlıyorlar, getirip sonrada bunu yapı kooperatifçiliğine bağlıyorlar. İnsanın zoruna gidiyor. Onun için biz konut yapı kooperatifçileri, bilerek ya da bilmeyerek hiçbir şekilde yanlış yapmaya hakkımız yoktur. Birimizin yaptığı hata hepimize mal ediliyor. Onun için biz daha az hata yapalım diye bu toplantıyı düzenlemek istedik.” Dedi. 
 
Niksarlı konuşmasına şöyle devam etti; 
 
Kooperatiflerinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na bağlanmasına ilişkin şu anda komisyonlarda görüşülmekte olan yasa teklifi var. Teklifin gerekçesi, kooperatiflerin imar kurallarına ve şehircilik ilkelerine aykırı hareket ederek şehirlerin bozulmasına sebep olması şeklinde gösteriliyor. Demek ki ortada imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine aykırı bir eylem, bir üretim var.  
Biz konut yapı kooperatifçileri bu gerekçeyi reddediyoruz.  
Bu gerekçenin hiçbir yerinde konut yapı kooperatifçilerinin sorumluluğu yoktur. O halde kim ve nasıl Türkiye’de şehircilik ilkelerini bozuyor, İmar mevzuatına ve kurallara aykırı hareket ediyor? Bunu bilelim bunu ortaya koyalım. Bu gerekçeyi düzeltelim. Yaptığı işten dolayı kamuoyunda kötü gösterilen bizleriz. Hiç kimse kötü gösterilmek istenmez. O halde biz; kötülüğün kaynaklarını kurutmaya, gerçekleri göstermeye mecburuz. Onun için biz bugün yasa teklifinde ki gerekçenin doğru olup olmadığını tartışmak için toplandık. Acaba ne kadar günahımız var. Konut yapı kooperatifçileri olarak bir daha bu hataya düşmeyelim. Bugün bunu görmek ve tespit etmek istiyoruz. Bizim kabul etmediğimiz Türkiye’de uygulanan yapı kooperatifleri uygulamalarının bir tanesiyle ilgili. AKP grup başkanvekili Sayın Mustafa Elitaş’ın meclis komisyonuna verdiği bir yasa teklifi var. Sayın Elitaş “sayısı binden fazla olan kooperatiflerde artık genel kurullar gizli oy, açık tasnif yöntemiyle yapılacak.” Diyor.  Sayın Elitaş seçim demiyor, genel kurul faaliyetleri diyor. Bunda divan seçiminden tüm önergelerin oylanmasına kadar olan kısım var. Mantığı doğrudur, ama uygulanması olağan değildir. Bunlar bizimle konuşulmadan yapılmak isteniyor. Kendi kendilerine çözüm üretiyorlar. Bu yasa teklifinde bir madde daha var. Yeni bir denetim icat ediliyor. Kooperatif denetçileri diye. Müfettiş ve kontrolörlere ilave olarak yeni bir meslek Yeni bir denetim mekanizması. Eğitim yapmıyorsanız eğitim ve denetimi kurumlaştırmıyorsanız denetim elemanlarının sayılarını artırarak bu işi çözemezsiniz. Bu işlerin kurumlaşması gerekiyor. Bundan şu anlaşılmasın yapı kooperatifçisi olarak Sanayi Bakanlığı’ndan alınıyoruz, Bayındırlık Bakanlığı’na bağlanıyoruz o nedenle de feryat ediyoruz. Böyle anlaşılmasın, böyle bir derdimiz yok. 
Ben Türkiye Milli Kooperatifler Birliği başkanı olarak diyorum ki. Bu uluslararası kooperatifçilik ilkeleri ve standartlarına İLO’nun 193 sayılı hükümetlere tavsiye kararına aykırıdır. Hata yapıyorsunuz. Deniyor ki Türkiye’de 60 bin yapı kooperatifi var. Hayır, 23 bin tane var. Üç sene önce 32 bin adetken şimdi faal olarak 23 bin taneye indi. Bakın yapı kooperatifçiliği nereye gidiyor. Şeklinde konuştu. 
  
  
detay_haber