BATIKENT KONUT ÜRETİM YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

Kent Koop Genel Başkanı Sn Muammer Niksarlı ‘ nın Başbakan Yardımcısı Sn. Mesut Yılmaz ‘ a Batıkent ‘ in Belediye Olması İle İlgili Yazdığı MektupSayın Mesut YILMAZ
Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.
ANAP Genel Başkanı / ANKARA
 
Şebinkarahisar’ın il olması için imzaya açılan  yasa tasarısı konusunda  bazı gerçekleri  size aktarmayı  bir görev olarak görüyoruz.
 
Sayın Başkan,
 
35.000 nüfuslu Şebinkarahisar için hazırlanan yasa tasarısını işleme koymadan önce hemen yanı başınızda Ankara’da bulunan 200.000 nüfuslu Batıkent örneğini incelemenizi diliyoruz.
 
Batıkent, bugün itibariyle 51.578 adet konut içinde  hane halkı sayısı 4 olarak kabul edilirse 206.310 kişiyi barındırmaktadır. Bu nüfus yapısı ile 2000 yılı nüfus sayımına göre 81 il içinde 27 nci sırada yer almaktadır. İlçeler sıralamasında ise 800 ilçeyi geride bırakmaktadır.
 
Batıkent’te, MEB na bağlı  1 kreş, 19 ilköğretim okulu, 4 lise, 2 meslek ve ticaret lisesi bulunmaktadır. Batıkent’te  Sağlık Bakanlığına bağlı 1 Ana çocuk Sağlığı Merkezi, 3 Sağlık Ocağı, 1 Dispanser bulunmakta, bir hastanenin arsası hazır olup yapılması beklenmektedir.
 
Batıkent’te  29  çarşı, 8 Pazar yeri, 82 büfe
bulunmaktadır. 2 Kültür Merkezi aktif olarak 
çalışmaktadır.
 
Sayın Başkan,
 
Batıkentliler ilçe olma taleplerini yıllardır dile getirmekte, ancak, ilçe olmanın  kamu harcamalarına getireceği yükün bilincinde olarak bu taleplerini ısrarlı bir şekilde sizlerin gündemine getirmemektedirler. Ülkemizin bütün harcamalarını kısarak, kamu giderlerinde tasarruf yapmaya çalıştığı  bu dönemde  sırf belediye olmak için  ilçe olmayı istemek ve kamu harcaması yaptırmak doğru olmasa gerektir. Ancak, Batıkentliler, ilçe olmadan da Belediye olmaya razıdırlar
 
Batıkent belediye olması halinde hiçbir ek kaynak tüketmeden belediye hizmetlerini  kendi olanakları ile gerçekleştirebilecek güçte ve yapıdadır. Batıkent’in belediye olması durumunda kamuya getireceği yük sıfır olacaktır. Batıkentte   340.000  metrekare resmi kurum ve Belediye hizmetleri arsası mevcuttur ve bu arsaların mülkiyetleri kamunun elindedir.
 
Şebinkarahisar’ın il olması bir taleptir. Batıkent’in belediye olması ise bir idari zorunluluktur  ve Batıkentlilerin yıllardır bekledikleri bir haktır.
 
Tüm Batıkentliler  konuyu titizlikle
inceleyeceğinize ve gerekeni yapacağınıza
inanmaktadırlar.
 
Saygılarımızla.
 
Muammer NİKSARLI
Genel Başkan
detay_haber