BATIKENT KONUT ÜRETİM YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

Kent Koop Çiftlikevleri Projesi AçıklamasıKent-Koop 07,06,2001 tarihinde Arsa Ofisi'nden ihale yoluyla arazi satın almıştır.
 
Satın alınan arazi Gölbaşı-Haymana yolu üzerinde Ankara'ya (Trafik Hastanesi) yaklaşık 45 km uzaklıktadır.
 
Arazi 1500-3000 m²'lik imar parselleri ve yüksek standartta bir çevre oluşturacak şekilde planlanmaktadır.
 
Arazi Ankara Büyükşehir Belediyesi yetki alanı dışında olup,plan kararları Ankara Valiliği tarafından verilmektedir.
 
Arazimizin yakın çevresinde yapılaşmaya ve çiftlik düzenlemesine uygun olamayan Hazineye ait arazilerin Orman Bakanlığı ile de ilişki kurularak alınıp ağaçlandırılması amaçlanmaktadır.
 
Bedeli arsa sahipleri tarafından ödenmek üzere,arazinin plana uygun teraslamasının yapılması, yollarının açılması, gerekli yerlere istinat duvarları, su kaynaklarının geliştirilmesi ve su depoları,su şebekesi,elektirik altyapısı ve projenin öngördüğü sosyal altyapı Kent-Koop tarafından yapılacaktır.
 
Bahçelerin çevrelenmesi ve düzenlenmesi,binaların yapılması projenin öngördüğü sınırlamalar içerisinde arsa sahipleri tarafından yapılacaktır.Kent Koop bu konularda seçenekler sunacak ve arsa sahiplerinin işlerini kolaylaştırıcı çalışmalar yapacaktır.
 
İmarlı arsanın tahsis fiatı 3.350.000.-TL / m²'dir.Bu bedele arsa,harita çalışmaları planlama çalışmaları,jeolojik etüdler,planın araziye aplikasyonu,kadastro,tapu ve belediyenin isteyeceği diğer çalışmalar,planlama nedeni ile meydana gelen arsa kaybı,Kent Koop giriş aidatı vb.giderler dahildir.
 
Bunun dışındaki yatırımların bedeli projeler kesinleştikten sonra istenecektir.Aylık aidat ödemesi 2001 yılı için 2.500.000.-TL.(İkimilyonbeşyüzbinlira) olacaktır.
 
Arsanın tapu devrine ve KDV'ne esas bedeli,1.600.000.-TL /m² olarak hesaplanacaktır.
 
Bir arsanın tahsisinde (Bir hisse) 1500 m²'lik büyüklük esas alınacak ve toplam 5.025.000.000-TL.Kent Koop'un T.C.ZİRAAT BANKASI BAŞKENT ŞUBESİ 335347 no'lu hesabına yatırılarak Banka dekontu ile birlikte Kent Koop'a başvurulacaktır.
 
30,08,2001 tarihinden itibaren tahsis bedeline,her ay %5  değer artışı uygulanacak ve bu artış günlük olarak hesaplanacaktır.
 
Ödemeler peşin veya en az %50'si peşin kalan kısmı ise en çok 4 eşit taksit olabilecek ve taksitlere aylık % 5 vade farkı uygulanacaktır.
 
Arsaların tapuları,İmar uygulaması sonunda devredilecektir.O tarihe kadar Kent -Koop tarafından "Arsa Tahsis Belgesi" verilecektir.
detay_haber