BATIKENT KONUT ÜRETİM YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

Kent-Koop 28. Olağan Genel Kurulu , 16 Haziran 2007 Saat 9:30 ‘ da Kent-Koop Kültür Merkezinde Yapıldı.KENT-KOOP GENEL BAŞKANI MUAMMER NİKSARLI’nın 28. OLAĞAN GENEL KURUL KONUŞMASI
 
NİKSARLI, "TOPLU KONUT İDARESİ  VE ÖZEL SEKTÖR TARAFINDAN YAPILAN PROJELER KARŞISINDA KOOPERATİFLERİN REKABET GÜCÜNÜN AZALDIĞINI SÖYLEDİ."
 
Kent Koop 28nci Olağan Genel Kurulunda konuşan Genel Başkan Muammer Niksarlı;
 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Genel Başkanım içinde bulunduğumuz ekonomik tablo faiz hadleri enflasyon oranları açısından sayısal olarak bakıldığında, 5 yıl öncesine göre dengeli görülmektedir. İyi denilen bu makro denge, bundan önceki hükümetin, sayın Zeki SEZER’in de bulunduğu dönemde almış olduğu acı ve radikal kararlar sonucudur. Bu kararları ve siyasal sonuçlarını hepimiz biliyoruz. Bu kararların alınmasında siyasi çıkarlar değil ülke çıkarlarının göz önünde tutulmuş olduğunu hep birlikte biliyoruz. Şu anda yapılmakta olanlara baktığımız zaman borcun borçla ödenmekte olduğunu biliyoruz ki iç ve dış borçların, özellikle dış borçların bu son 5 yıllık dönemde iki kat daha fazla artmış olduğu bunun bir göstergesidir. Borcu borçla ödüyoruz, pervasızca bir özelleştirme yapıyoruz. Son üç beş yılda özelleştirme hızı ve başarısı bakımından dünyada birinci olmakla övünüyoruz. En kötüsü özelleştirmenin büyüklüğü değil, bence en kötüsü özelleştirme konularının Türkiye’nin geleceğinde ne gibi sonuçlar doğuracağını bilmemektir. En son finans sektörünün mali sektörün özelleştirilmesi bunun çok açık çarpıcı örneğidir.
 
NİKSARLI;"Ankara’da son yıllardaki hızlı yapılaşmaya dikkat çekmiş, mevcut konut stoku ile konut ihtiyaç tahminleri hakkında örnekler vermiştir. Toplu Konut İdaresi ve özel sektör tarafından yapılan projeler ile kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgelerdeki projelerin sayısal büyüklükleri dikkate alındığında, yıllık konut ihtiyacının üzerinde konut üretiminin gerçekleştiğini, Toplu Konut İdaresi’nin, son dönemde çıkan yasalarla, belediyelerdeki plan, proje ve ruhsat harçlarından önemli oranda muaf tutularak çok ayrıcalıklı bir konuma getirildiğini belirtmiş, bu koşullarda hem TOPLU KONUT İDARESİ hem de özel sektör tarafından yapılan projeler karşısında kooperatiflerin rekabet gücünün azaldığını” söyledi. 
detay_haber