BATIKENT KONUT ÜRETİM YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

Batıkent Kültür Eğitim Vakfı 199001.10.1990 tarihinde kurulan vakfımızın amacı, Batıkent’te  yaşamın, eğitim, sağlık, spor, kültür ve sanat alanlarında çağdaş gereksinmeleri karşılayacak düzeye yükseltilmesine, her türlü sosyal ve dini ihtiyaçların karşılanmasına katkıda bulunmak, benzer faaliyetlerde bulunan vakıf, dernek vb. kuruluşlarla işbirliği yapmak, karşılıklı bilgi alış-verişinde bulunmak, bu tip kuruluşları desteklemek ya da desteklerini almaktır.
 
Batıkent Kültür Eğitim Vakfı çoğunluğu Kent-Koop yöneticilerinden oluşan 7 kişilik bir Yönetim Kurulu'yla yönetilmektedir. Vakfımızın 3 kişiden oluşan Denetim Kurulu'da yine Kent-Koop yöneticilerinden oluşmaktadır.
 
 
Vakıf amacını gerçekleştirmek için Kent-Koop’un sağladığı olanaklar ölçüsünde  öncelikle “KENT-KOOP KÜLTÜR MERKEZİ” salonunu işleterek  bu salonda çeşitli kültür, sanat ve sosyal etkinlik yapmak isteyenlere yardımcı olmaya çalışmaktır.
 
Vakfımızın yeni başlattığı etkinlik konusu ise, ihtiyaç sahibi Yüksek Öğrenim öğrencilerine karşılıksız burs vermek ve burs vermek isteyen yardımseverleri örgütlemektir.
 
Bu bağlamda. Vakfımız, Kent-Koop’un “KENT-KOOP KÜLTÜR MERKEZİ” salonunun kira gelirini burs verilmek amacıyla vakfımıza tahsis etmesinden sonra, tüzüğümüzün ilgili maddeleri uyarınca burs vermeye başlama kararı almıştır.
 
Bu kararın ilk uygulanması 2001-2002 öğretim yılının 2. döneminde başlamış  olup; Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında aylık net 50.000.000.-TL/kişi olmak üzere toplam 14 kişiye karşılıksız burs verilmiştir.
 
2002-2003 öğretim yılında (Kasım – Haziran ayları arasında, 8 ay süre ile) aylık net 50.000.000.-TL/kişi olmak üzere toplam 30 kişiye karşılıksız burs verilecektir.
 
Kent-Koop’un tahsis edeceği kira gelirleri veya bunun dışında gelir elde edilmesi halinde bu sayı önümüzdeki yıllarda artabilecektir.
 
Burs konusunda daha geniş bilgiyi sitemizin diğer sayfalarında görebilirsiniz.
 
BURS YÖNETMELİĞİ
 
BATIKENT KÜLTÜR EĞİTİM VAKFI ELEKTRONİK BİLGİ FORMLARI
 
     Batıkent Kültür Eğitim Vakfı elektronik bilgi formlarını , elektronik ortamı kullanarak aşağıda iki farklı seçenekte izah edilen kullanım talimatlarına uygun bir biçimde hareket ederek vakfımıza ulaştırabilirsiniz.
     
 
1.Aşağıda adı geçen elektronik formları yazıcıdan elektronik ortamda boş ya da ekran üzerinde doldurduktan sonra döktürebilir ve vakfımızın ilgili fax numarasına (0312-231 53 25)  faxlayabilirsiniz.
 
a).Elektronik formları boş olarak döktürmek için yazdır (print) butonuna tıklayınız.Dökümü aldıktan sonra el ile okunaklı bir biçimde doldurup  vakfımızın ilgili fax numarasına (0312-231 53 25)  faxlayabilirsiniz.
 
b).Elektronik formları ekran üzerinde de doldurduktan   
sonra    yazdır (print)  butonuna tıklayıp dökümünü alabilir ve vakfımızın ilgili fax numarasına
(0312-231 53 25)   faxlayabilirsiniz.
 
 
Ya da ;
 
 2. İlgili formları ekran üzerinde doldurduktan sonra Dosya (File) menüsünden kaydet (save) seçeneğine gelip bilgisayarınızda belgelerim klasörüne “ilgiliformadı .doc ya da .xls” isimleri altında kaydettikten sonra, posta (mail) butonuna gelip yeni ileti (new message) seçeneğini kullanarak ekle (insert) dosya eklentisi (file attachment) seçeneğinden ilgili formları ataçlayıp vakfımızın ilgili mail adresi olan batikentkev@kent-koop.org.tr adresimize elektronik ortamda yollayabilirsiniz.
 
 YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNE BURS 
  BAŞVURUSU BAŞLAMIŞTIR.
 (BAŞVURU TARİHİ: 08.09.2003 – 03.10.2003)
 
 
     Batıkent Kültür ve Eğitim Vakfı’na Burs     
     Başvurusunda Bulunan Yüksek Okul Öğrencileri
 
     Batıkent Kültür Eğitim Vakfı Kararı
 
 
    
     Elektronik Bilgi Formları ;
 
 
 
3.Burs Sözleşmesi
 
4."Özel Burs" Formu
detay_haber