BATIKENT KONUT ÜRETİM YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

BALIKUYUMCU PROJESİ'nin Temel Atma Töreni 4 Eylül 2005 tarihinde yapıldı.Balıkuyumcu projesi ile ilgili olarak bilgi veren Kent Koop Genel Başkanı Muammer     Niksarlı,    4 Eylül 2005 tarihinin  çok önemli bir gün olduğunu belirterek “    Konut kooperatifçiliği alanında böyle bir mücadele  ve  bürokratik direniş herhalde Türkiye’de ilk oluyor.  On yıl süren  bir hak arama mücadelesini sonuçlandırmak, 1113 ailenin  çektiği acı ve uğradığı haksızlığı önlemek adına  bizi sevindiriyor.” dedi. 
 
Güneybatı Ankara Konut Gelişme Alanları Çevre Düzeni Nazım İmar Planının 1995 yılı Mart ayında onaylanmasından sonra başlayan Balıkuyumcu projesinde 34 konut kooperatifi bulunuyor.  
 
Kent Koop tarafından hazırlanan 28.12.1995 tarihli 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave İmar Planı onaylandıktan sonra yerleşim alanında çalışmalar hızlandırıldı.  Ancak sahada alt yapı  ve kooperatiflere ait mimari uygulama çalışmaları devam ederken ve 10 kooperatife ait 306 konutun mimari projeleri onaylanmışken, 20.10.1997 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesinin açtığı dava sonucunda 1/25000 ölçekli Güneybatı Ankara Konut Gelişme Alanları Çevre Düzeni Nazım İmar Planı Danıştay tarafından iptal edildi. 
 
2001 yılında Kent Koop’un yeniden yaptırdığı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Büyükşehir Belediyesi tarafından 25.12.2002 tarihinde onaylandı. Daha sonra 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı Yenimahalle Belediyesi tarafından onaylanarak 08.01.2004 tarihinde resmi gazetede yayınlandı. Onaylı plana göre hazırlanan 84226 nolu Parselasyon Planının 17.02.2004 tarihinde onaylanmasıyla Balıkuyumcu’da bulunan 34 kooperatifin tapu tescil işlemleri 19.10.2004 tarihinde tamamlandı ve proje çalışmaları aşamasına gelindi. 
 
23.05.1995 tarihinde onanan  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 28.12.1995 tarihinde onanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; brüt yoğunluk 75 kişi/ha, ortalama emsal E:0.50 ve konut sayısı 1399 olarak belirlenmişti. Ancak 25.12.2002 tarihinde onanan  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 03.07.2003 tarihinde onanan Revizyon İmar Planında; nüfus yoğunluğu 50 kişi/hektara, onama sınır genelinde ortalama  emsal  E=0.30’a ve maksimum konut sayısı 1113 adete indirildi.  
 
Daha önceki plan kararlarına göre projeleri 1997 yılında yaptırılarak Yenimahalle Belediyesince onaylanan kooperatiflerimiz, bu yeni durum karşısında projelerini yeniden yaptırmışlardır.  
 
4 Eylül 2005 tarihinde yapılan temel atma töreni ile Balıkuyumcu Çiftlik Evleri ve Emek Birikim kooperatifleri inşaata başlamıştır. 
 
İptal edilen plana göre ruhsatını alan Akdeniz Meltem K.Y. Kooperatifi ruhsatını yenileyerek, daha önce inşaata başlayan Balıkuyumcu Kartalkaya K.Y. Kooperatifi ise ruhsat alarak inşaatlarına devam etmektedirler. Balkum Villaları, Balıkuyumcu Evleri, Başkent Çiftlik, Emek Birikim, İlk Utku, Özgür Arkadaşlar Grubu ve Özle Ender K.Y. Kooperatiflerimiz de en geç 20 gün içerisinde inşaat ruhsatlarını alacaklardır. 
detay_haber