BATIKENT KONUT ÜRETİM YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

ANAYASA MAHKEMESİ KOOPERATİFLERİN DENETİMİNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMENİN İPTALİNE İLİŞKİN BAŞVURUYU ESASTAN GÖRÜŞMEYE KARAR VERDİ.ANAYASA MAHKEMESİ KOOPERATİFLERİN DENETİMİNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMENİN İPTALİNE İLİŞKİN BAŞVURUYU ESASTAN GÖRÜŞMEYE KARAR VERDİ. 
 
3.6.2010 günlü, 5983 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 3. maddesi ile  1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun değiştirilen 90. maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının ikinci tümcesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi için Anamuhalefet Partisi (Cumhuriyet Halk Partisi) TBMM Grubu Adına Grubu adına Anayasa Mahkemesine yapılan başvurunun esastan incelenmesine ve yürürlüğün durdurulması isteminin ise esas inceleme aşamasında ele alınmasına Anayasa Mahkemesi 22.10 2010 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.
detay_haber