BATIKENT KONUT ÜRETİM YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

“ILO'nun 193 Sayılı Tavsiye Kararları Işığında Kooperatifçilik Politakaları Ve Yasal Düzenlemeler” Konulu Uluslararası Konferans 25-26 Kasım 2004 Tarihinde Ankara'da Yapıldı.“ILO'nun 193 Sayılı Tavsiye Kararları Işığında Kooperatifçilik Politakaları Ve Yasal Düzenlemeler” Konulu Uluslararası Konferans 25-26 Kasım 2004 Tarihinde Ankara'da Yapıldı.

Türkiye Milli Kooperatifler Birliği, ILO ve ICA ile ortaklaşa düzenlenen konferansın açış konuşmasını yapan Türkiye Koop Genel Başkanı Muammer NİKSARLI devletten yardım almayan kooperatiflerin dahaçok geliştiklerini belirterek, "Ülkemizde yardım etme ve destekleme 'yönetmek' şeklinde algılanmıştır" dedi. 
 
 
NECDET ÖZKAZANCI'NIN KONUŞMASI 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdür Yardımcısı Necdet Özkazancı da konferansın açılış bölümünde bir konuşma yaptı. Özkazancı, kooperatifçiliğin yaşamasının bireylerin ve toplumun ekonomik ve sosyal kalkınması açısından çok önem taşıdığını vurguladı ve sözlerini şöyle sürdürdü: 
"Kooperatiflerin kendilerinden beklenen katkıları sağlayabilmeleri diğer taraftan günümüz ekonomik koşullarında ortaya çıkan gelişmelere uyum sağlayarak güçlü uluslararası şirketlerle rekabet edebilmeleri için temel özellikler olan işbirliği ve dayanışmayı uluslararası düzeyde öne çıkarmaları zorunludur. 
 
Bakanlığımız ILO ilkelerine uygun bir kooperatifçilik anlayışı içinde bulunmaktadır. Böyle olmaya da devam edecektir. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu bildiğiniz gibi 24 Nisan 1969 tarihinde kabul edildi. Tarım dışı kooperatiflerin tümü ve bazı tarımsal amaçlı kooperatifler bu kanuna tabi olarak kurulup faaliyet göstermektedirler. Bu kanun kooperatiflerin tamamen özerk biçimde kurulmalarına ve faaliyet göstermelerine imkan tanımaktadır. 
 
2000 yılı Haziran ayında yürürlüğe giren 4572 sayılı kanunla da tarım satış kooperatifleri birliklerinde devlet müdahalesi ortadan kaldırılmıştır. 
 
Kooperatiflerin bugünlere gelmesinde dünyada sendikaların çok önemli yeri olmuştur. Sendikaların kooperatiflere öncülük etmesi onlara ortak olması kadar da doğal bir şey olamaz. Daha önceki yıllarda kooperatifler yasası hükümlerinden kaynaklanan bazı nedenlerden dolayı sendikaların kooperatiflere ortak olması mümkün olamıyordu. Son yasa değişiklikleri ile sendikaların da kooperatiflere ortak olması ve kuruluşlarına öncülük etmesi konusundaki tereddütler giderilmiştir.". 
detay_haber